Zdravé plíce: Jak o ně pečovat a proč je to důležité

Plice

Úloha plic v těle

Plíce jsou nepostradatelným orgánem, bez kterého bychom nepřežili ani pár minut. Jejich hlavní úloha spočívá v dýchání, procesu, při kterém tělo přijímá kyslík a zbavuje se oxidu uhličitého. Kyslík je nezbytný pro fungování všech buněk v našem těle, zatímco oxid uhličitý je odpadní produkt metabolismu, který musí být z těla vyloučen.

Proces dýchání začíná nádechem, kdy se bránice a mezižeberní svaly stahují, čímž se zvětšuje objem hrudníku a plíce se plní vzduchem. Vzduch putuje do plic průdušnicí, která se dělí na dvě průdušky, a ty se dále větví na jemnější průdušinky. Na konci průdušinek se nacházejí plicní sklípky, kde dochází k vlastní výměně plynů. Kyslík ze vzduchu přechází do krve a oxid uhličitý z krve do plicních sklípků. Při výdechu se bránice a mezižeberní svaly uvolňují, objem hrudníku se zmenšuje a vzduch s oxidem uhličitým je z plic vytlačován ven.

Anatomie plic

Plíce jsou párový orgán uložený v hrudníku, který zajišťuje dýchání, tedy výměnu kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a vnějším prostředím. Pravá plíce je rozdělena na tři laloky (horní, střední a dolní), levá pouze na dva (horní a dolní), aby poskytla prostor srdci. Každý lalok se dále dělí na menší segmenty. Základní funkční jednotkou plic jsou plicní sklípky (alveoly), drobné váčky obklopené sítí krevních kapilár. Právě zde dochází k výměně plynů. Vzduch se do plicních sklípků dostává systémem dýchacích cest, který začíná průdušnicí, pokračuje průduškami a průdušinkami.

Plíce jsou obaleny poplicnicí (pleurou), která má dva listy – vnitřní přiléhající k plicím a vnější pokrývající hrudní dutinu. Mezi nimi se nachází malý prostor vyplněný tekutinou, která umožňuje hladký pohyb plic při dýchání.

Časté nemoci plic

Kašel, dušnost, bolest na hrudi - to jsou jen některé z příznaků, které mohou signalizovat onemocnění plic. Plicní choroby patří mezi nejčastější zdravotní problémy a postihují lidi všech věkových kategorií. Mezi nejrozšířenější patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a astma. CHOPN se projevuje zúžením dýchacích cest, což ztěžuje dýchání. Kouření je nejvýznamnějším rizikovým faktorem. Astma je chronické onemocnění charakterizované zánětem a zúžením průdušek, což vede k záchvatům dušnosti, kašle a sípání. Dalšími častými plicními nemocemi jsou zápal plic, tuberkulóza a rakovina plic. Zápal plic je infekce plicních sklípků, která se projevuje horečkou, kašlem a dušností. Tuberkulóza je infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis. Rakovina plic je závažné onemocnění, které se často rozvíjí bez příznaků v počátečních stádiích.

Péče o zdraví plic je zásadní pro celkovou pohodu. Mezi preventivní opatření patří nekouření, vyhýbání se pasivnímu kouření a znečištěnému ovzduší, pravidelné cvičení a zdravá strava. Včasná diagnostika a léčba plicních onemocnění je klíčová pro prevenci komplikací a zachování kvality života.

Udržování zdravých plic

Naše plíce jsou pro nás naprosto zásadní, a proto je potřeba se o ně dobře starat. Jedním z nejdůležitějších kroků je vyhýbat se kouření a znečištěnému ovzduší. Pravidelné cvičení, ideálně na čerstvém vzduchu, posiluje plíce a zvyšuje jejich kapacitu. Důležitá je také prevence respiračních onemocnění, jako je chřipka, a to očkováním a důkladnou hygienou rukou. Strava bohatá na ovoce, zeleninu a antioxidanty pomáhá chránit plíce před poškozením volnými radikály. Pravidelné prohlídky u lékaře, zejména pokud máte rodinou historii plicních onemocnění, jsou klíčové pro včasnou diagnostiku a léčbu. Péče o naše plíce by měla být samozřejmostí, stejně jako péče o naše srdce nebo mozek.

Tipy pro zdravé dýchání

Vědomé dýchání je základ. Zkuste se na pár minut denně zastavit a soustředit se jen na svůj dech. Pomalu se nadechujte nosem a vydechujte ústy. Pravidelné cvičení vám pomůže zvětšit kapacitu plic a zlepšit dechové návyky. Jóga a pilates jsou skvělé možnosti, jak zkombinovat pohyb s hlubokým dýcháním. Správné držení těla je klíčové pro volné dýchání. Seďte a stůjte rovně, ramena mějte uvolněná. Vyhýbejte se smogu a znečištěnému ovzduší. Pokud žijete ve městě, snažte se trávit čas v parcích a lesích, kde je vzduch čistší. Dostatečný příjem tekutin je důležitý pro hydrataci sliznic dýchacích cest. Pijte dostatek vody, bylinkových čajů nebo ovocných šťáv. Kouření má devastující vliv na plíce a dýchací systém. Pokud kouříte, zkuste s tím přestat.

Publikováno: 08. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Ludvík Vondračka

Tagy: plice | dýchací orgán u savců