terapeutická cvičení

Vojtova Metoda Cviky

Vojtova metoda: Terapeutická cvičení pro zdraví a pohodu

Vojtova metoda cviky jsou terapeutická cvičení, která jsou zaměřena na zlepšení pohybového aparátu u pacientů s různými neurologickými poruchami. Tyto poruchy mohou zahrnovat například mozkovou obrnu, dětskou mozkovou obrnu nebo poranění míchy. Vojtova metoda funguje na principu reflexní lokomoce, kdy se terapeut snaží...